Flexibel

En grundmodell till alla installationer
Samma kassett används till vänster-, höger- och mitt- montage.
Det är bara ytbeklädnaden som ändras.

Valfritt ytskikt
Välj ytskikt själv – plåt eller gips.

Flexibel fördelare
Fördelaren gör det möjligt att fritt välja rör – PEX eller MLC.

Färdig för eventuell köksanslutning

Stamskåp

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Fördelarskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp

VS-Skåp

  • VS 400 skåp
  • VS 550 skåp

Skåp för inkommande vatten

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Värmeskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp