Snabb

Förisolerade stammar
De förisolerade stammarna för kallt och varmt vatten är redo att monteras.

Gott om plats
Vid installation är det gott om plats där stammarna skall monteras då utrymmet är lämnat öppet.

Stamskåp

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Fördelarskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp

VS-Skåp

  • VS 400 skåp
  • VS 550 skåp

Skåp för inkommande vatten

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Värmeskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp