Hygienisk & testad

24/8 konstruerad
Utöver standardkraven har kassetten konstruerats noggrant för att uppfylla byggnormskraven för bullernivåer och oavsiktlig uppvärmning av kallvattnet.

Stammar fullisolerade genom valv
Stammarna genom valvet har samma isoleringstjocklek som i kassetten.

Isolering medföljer till T-rör
De medföljande isolerskålarna binder samman våningarna. Ingen del av stammen är utan isolering – inklusive T-rören.

Stamskåp

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Fördelarskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp

VS-Skåp

  • VS 400 skåp
  • VS 550 skåp

Skåp för inkommande vatten

Våra skåp för vatten och värme optimerade för storlek och bekvämlighet

Värmeskåp

  • 350 skåp
  • 550 Modulskåp