Få offert
{{count}}
Få offert
{{count}}

Kassetter

Vi erbjuder prefabricerad kassetter utformade för framgångsrik renovering och nybyggnation. De är flexibla, säkra, hygieniska och framför allt snabba.

Uponor Prefab

Varför Uponors kassetter?

Snabb installation

Alla våra kassetter är skapade med optimerad prefabricering för snabbast möjliga installation. Vi har lyssnat på installatörer och därefter skalat bort moment som tar onödig tid på bygget.

Torr installation, Med en torr genomföring behövs ingen gjutning i samband med installationen. Den kan startas när golvet är avjämnat och klart, precis innan installationen av tätskiktet.

Förisolerade stammar
De förisolerade stammarna för varmt vatten är redo att monteras. Desutom är isoleringsskålarna förmonterad – skarvfri isolering av stammar.

Flexibla

När du väljer våra kassetter erbjuds du stor valfrihet. De kan anpassas helt efter dina önskemål och krav. Vissa kassetter kan du dessutom konfigurera direkt här på webben och då visualisera hur den färdiga produkter kommer se ut.

Valfritt ytskikt, välj mellan plåt eller gips.

Flexibel fördelare, möjligt att fritt välja rör, PEX eller MLC.

Hygieniska & testade

Våra kassetter är legionellasäkrade och kommer med förmonterad isolering. Utöver standardkraven har de konstruerats noggrant för att uppfylla byggnormskraven för bullernivåer och oavsiktlig uppvärmning av kallvattnet.

Stammar fullisolerade genom valv, de har samma tjocklek som i kassetten.

Isolering medföljer till T-rör, de förmonterade isolerskålarna binder samman isoleringen mellan våningarna, ingen del av stammen är utan isolering.

Säkerhet i fokus

Slipp dolda kopplingar, alla kopplingar nås smidigt via luckan vid eventuell service
– något som är extra fördelaktigt när kassetten har klinker. Heltäckande tätskikt, montageplattans fläns ansluts till tätskiktet som en VVS-produkt. Övriga kassetten påverkar inte tätskiktet då den placeras innanför.

Brandstrypare är förmonterade, en specialdesignad brandlösning som är testad och klarar EI 120 klass.

Ingen risk för dålig lukt, Med 200 mm horisontellt rör mellan stam och WC finns det ingen risk för tomma vattenlås. Kassetten har ett självrengörande spolsystem, det rengörs vid varje spolning genom ett patenterat system från en av Europas största leverantörer av spoltankar.

Skräddarsy din kassett

Idag är det en självklarhet att produkter ska kunna anpassas efter behov. Men att kunna se hur de ser ut innan beställning är inte lika självklart.

Med vår nya kassettkonfigurator ger vi dig tryggheten att kunna visualisera i förväg hur den färdiga produkten kommer att se ut – innan den ens är byggd.

Våtrumskassett illustrerad utan förval

Sortiment

Här hittar du hela vårt utbud av kassetter. Har du några frågor eller om du behöver hjälp med rätt val är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kassetter

Våtrumskassetter

Fabriken

Made in Västerås

Vårt nya prefabcenter ligger vid vårt lager i Västerås och möjliggör en unik kombination av utveckling, design, montering, order och leverans.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om vår prefab, en offert på ett projekt eller har du några andra frågor?